auto.xmfish.com

厦门第一汽车互动社区

首页>车型大全>长安(轿车)>新奔奔>参数配置

长安(轿车) - 新奔奔

长安(轿车) - 新奔奔参数配置列表

可选车型

参数配置

更多车款

基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数
奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 1.4L手动豪华型 1.4L 手动尊贵型 1.4L IMT豪华型 1.4L 手动天窗型 1.4L IMT尊贵型 1.3MT基本型 1.3MT标准型 1.3MT时尚型 1.3MT超值型 1.3AT超值型
车款全名 奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 车款全名 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 车款全名 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 车款全名 车款全名 长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.3MT基本型 长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.3MT标准型 长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.3MT时尚型 长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.3MT超值型 长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.3AT超值型
指导价(万元) 15.48 5.69 4.49 4.79 5.19 指导价(万元) 5.49 5.29 5.99 4.59 4.89 指导价(万元) 5.29 5.59 5.39 5.79 6.09 指导价(万元) 4.79 5.19 5.29 5.49 5.69 指导价(万元) 3.89 4.19 4.49 4.79 5.89
商家报价(万元) 15.48 5.69 4.49 4.79 5.19 商家报价(万元) 5.49 5.29 5.99 4.59 4.89 商家报价(万元) 5.29 5.59 5.39 5.79 6.09 商家报价(万元) 4.79 4.89 4.99 5.19 5.39 商家报价(万元) 3.89 4.19 4.49 4.79 5.89
最高车速(Km/h) 125 175 175 175 175 最高车速(Km/h) 175 175 175 175 175 最高车速(Km/h) 175 175 175 175 175 最高车速(Km/h) 最高车速(Km/h) 150 150 150 150 150
官方0-100加速(s) - - - - - 官方0-100加速(s) - - - - - 官方0-100加速(s) - - - - - 官方0-100加速(s) 官方0-100加速(s)
实测0-100加速(s) - - - - - 实测0-100加速(s) - - - - - 实测0-100加速(s) - - - - - 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s)
实测100-0制动(m) - - - - - 实测100-0制动(m) - - - - - 实测100-0制动(m) - - - - - 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m)
实测油耗 - - - - - 实测油耗 - - - - - 实测油耗 - - - - - 实测油耗 实测油耗
工信部测定油耗 工信部未公布 5.3 5.3 5.3 5.3 工信部测定油耗 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 工信部测定油耗 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 工信部测定油耗 工信部测定油耗 6.1 6.1 6.1 6.1
整车质保 三年或12万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 整车质保 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 整车质保 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 整车质保 整车质保 四年或10万公里 四年或10万公里 四年或10万公里 四年或10万公里 四年或10万公里
上市时间 上市时间 上市时间 上市时间 上市时间 0年 0年 0年 0年 0年
车辆颜色 极品红 ,奇迹黄 ,青苹果 ,闪电蓝 ,星河银 ,珍珠白 极品红 ,奇迹黄 ,青苹果 ,闪电蓝 ,星河银 ,珍珠白 极品红 ,奇迹黄 ,青苹果 ,闪电蓝 ,星河银 ,珍珠白 极品红 ,奇迹黄 ,青苹果 ,闪电蓝 ,星河银 ,珍珠白 极品红 ,奇迹黄 ,青苹果 ,闪电蓝 ,星河银 ,珍珠白 车辆颜色 极品红 ,奇迹黄 ,青苹果 ,闪电蓝 ,星河银 ,珍珠白 极品红 ,奇迹黄 ,青苹果 ,闪电蓝 ,星河银 ,珍珠白 极品红 ,奇迹黄 ,青苹果 ,闪电蓝 ,星河银 ,珍珠白 极品红 ,奇迹黄 ,青苹果 ,闪电蓝 ,星河银 ,珍珠白 极品红 ,奇迹黄 ,青苹果 ,闪电蓝 ,星河银 ,珍珠白 车辆颜色 极品红 ,奇迹黄 ,青苹果 ,闪电蓝 ,星河银 ,珍珠白 极品红 ,奇迹黄 ,青苹果 ,闪电蓝 ,星河银 ,珍珠白 极品红 ,奇迹黄 ,青苹果 ,闪电蓝 ,星河银 ,珍珠白 极品红 ,奇迹黄 ,青苹果 ,闪电蓝 ,星河银 ,珍珠白 极品红 ,奇迹黄 ,青苹果 ,闪电蓝 ,星河银 ,珍珠白 车辆颜色 车辆颜色
车身 奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 车身 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 车身 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 车身 1.4L手动豪华型 1.4L 手动尊贵型 1.4L IMT豪华型 1.4L 手动天窗型 1.4L IMT尊贵型 车身 1.3MT基本型 1.3MT标准型 1.3MT时尚型 1.3MT超值型 1.3AT超值型
长度(mm) 3730 3730 3730 3730 3730 长度(mm) 3730 3730 3730 3730 3730 长度(mm) 3730 3730 3730 3730 3730 长度(mm) 长度(mm) 3655 3655 3655 3655 3655
宽度(mm) 1650 1650 1650 1650 1650 宽度(mm) 1650 1650 1650 1650 1650 宽度(mm) 1650 1650 1650 1650 1650 宽度(mm) 宽度(mm) 1650 1650 1650 1650 1650
轴距(mm) 2410 2410 2410 2410 2410 轴距(mm) 2410 2410 2410 2410 2410 轴距(mm) 2410 2410 2410 2410 2410 轴距(mm) 轴距(mm) 2375 2375 2375 2375 2375
前轮距(mm) - 1420 1420 1420 1420 前轮距(mm) 1420 1420 1420 1420 1420 前轮距(mm) 1420 1420 1420 1420 1420 前轮距(mm) 前轮距(mm) 1400 1400 1400 1400 1400
后轮距(mm) - 1430 1430 1430 1430 后轮距(mm) 1430 1430 1430 1430 1430 后轮距(mm) 1430 1430 1430 1430 1430 后轮距(mm) 后轮距(mm) 1385 1385 1385 1385 1385
最小离地间隙(mm) - - - - - 最小离地间隙(mm) - - - - - 最小离地间隙(mm) - - - - - 最小离地间隙(mm) 最小离地间隙(mm) 155 155 155 155 155
整备质量(Kg) 1240 1020 1020 1020 1020 整备质量(Kg) 1020 1020 1020 1020 1020 整备质量(Kg) 1020 1020 1020 1020 1020 整备质量(Kg) 整备质量(Kg)
车身结构 两厢车 两厢车 两厢车 两厢车 两厢车 车身结构 两厢车 两厢车 两厢车 两厢车 两厢车 车身结构 两厢车 两厢车 两厢车 两厢车 两厢车 车身结构 - - - - - 车身结构 两厢车 两厢车 两厢车 两厢车 两厢车
车门数 5 5 5 5 5 车门数 5 5 5 5 5 车门数 5 5 5 5 5 车门数 车门数 5 5 5 5 5
座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 座位数(个) 5 5 5 5 5
油箱容积(L) - 38 38 38 38 油箱容积(L) 38 38 38 38 38 油箱容积(L) 38 38 38 38 38 油箱容积(L) 油箱容积(L) 41 41 41 41 41
行李厢容积(L) 147 - - - - 行李厢容积(L) - - - - - 行李厢容积(L) - - - - - 行李厢容积(L) 行李厢容积(L)
发动机 奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 发动机 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 发动机 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 发动机 1.4L手动豪华型 1.4L 手动尊贵型 1.4L IMT豪华型 1.4L 手动天窗型 1.4L IMT尊贵型 发动机 1.3MT基本型 1.3MT标准型 1.3MT时尚型 1.3MT超值型 1.3AT超值型
发动机型号 - - - - - 发动机型号 - - - - - 发动机型号 - - - - - 发动机型号 发动机型号 1.3L 86马力 L4- 1.3L 86马力 L4- 1.3L 86马力 L4- 1.3L 86马力 L4- 1.3L 86马力 L4-
排量 0.0L 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L 排量 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L 排量 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L 排量 0.0L 0.0L 0.0L 0.0L 0.0L 排量 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L
进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 进气型式 - - - - - 进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气
发动机排列 V型 L型 L型 L型 L型 发动机排列 L型 L型 L型 L型 L型 发动机排列 L型 L型 L型 L型 L型 发动机排列 - - - - - 发动机排列 - - - - -
气缸数(个) - 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 气缸数(个) 4 4 4 4 4
每缸气门数 - 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 每缸气门数 4 4 4 4 4
压缩比 - - - - - 压缩比 - - - - - 压缩比 - - - - - 压缩比 压缩比 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 - - - - - 配气机构 SOHC SOHC SOHC SOHC SOHC
缸径 - - - - - 缸径 - - - - - 缸径 - - - - - 缸径 缸径
冲程 - - - - - 冲程 - - - - - 冲程 - - - - - 冲程 冲程
最大马力(Ps) 75 101 101 101 101 最大马力(Ps) 101 101 101 101 101 最大马力(Ps) 101 101 101 101 101 最大马力(Ps) 最大马力(Ps) 86 86 86 86 86
最大功率(kW) 55 74 74 74 74 最大功率(kW) 74 74 74 74 74 最大功率(kW) 74 74 74 74 74 最大功率(kW) 最大功率(kW) 63 63 63 63 63
最大功率转速(rpm) - 6000 6000 6000 6000 最大功率转速(rpm) 6000 6000 6000 6000 6000 最大功率转速(rpm) 6000 6000 6000 6000 6000 最大功率转速(rpm) 最大功率转速(rpm) 6000 6000 6000 6000 6000
最大扭矩(N·m) 170 135 135 135 135 最大扭矩(N·m) 135 135 135 135 135 最大扭矩(N·m) 135 135 135 135 135 最大扭矩(N·m) 最大扭矩(N·m) 110 110 110 110 110
发动机特有技术 - VVT VVT VVT VVT 发动机特有技术 VVT VVT VVT VVT VVT 发动机特有技术 VVT VVT VVT VVT VVT 发动机特有技术 发动机特有技术
燃料类型 待查 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 - - - - - 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油
燃油标号 其它 其它 其它 其它 其它 燃油标号 其它 其它 其它 其它 其它 燃油标号 其它 其它 其它 其它 其它 燃油标号 - - - - - 燃油标号 93号 93号 93号 93号 93号
供油方式 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 - - - - - 供油方式 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷
缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 - - - - - 缸盖材料
缸体材料 铸铁 铸铝 铸铝 铸铝 铸铝 缸体材料 铸铝 铸铝 铸铝 铸铝 铸铝 缸体材料 铸铝 铸铝 铸铝 铸铝 铸铝 缸体材料 - - - - - 缸体材料 - - - - -
环保标准 国III 国III 国III 国III 国III 环保标准 国III 国III 国III 国III 国III 环保标准 国III 国III 国III 国III 国III 环保标准 - - - - - 环保标准 - - - - -
变速箱 奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 变速箱 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 变速箱 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 变速箱 1.4L手动豪华型 1.4L 手动尊贵型 1.4L IMT豪华型 1.4L 手动天窗型 1.4L IMT尊贵型 变速箱 1.3MT基本型 1.3MT标准型 1.3MT时尚型 1.3MT超值型 1.3AT超值型
挡位个数 5 5 5 5 挡位个数 5 5 5 5 5 挡位个数 5 5 5 5 5 挡位个数 挡位个数 5 5 5 5 4
变速箱 自动变速箱(AT) 自动变速箱(AT) 手动变速箱(MT) 手动变速箱(MT) 手动变速箱(MT) 变速箱 手动变速箱(MT) 自动变速箱(AT) 自动变速箱(AT) 手动变速箱(MT) 手动变速箱(MT) 变速箱 手动变速箱(MT) 手动变速箱(MT) 自动变速箱(AT) 自动变速箱(AT) 自动变速箱(AT) 变速箱 - - - - - 变速箱 手动变速箱(MT) 手动变速箱(MT) 手动变速箱(MT) 手动变速箱(MT) 自动变速箱(AT)
底盘转向 奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 底盘转向 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 底盘转向 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 底盘转向 1.4L手动豪华型 1.4L 手动尊贵型 1.4L IMT豪华型 1.4L 手动天窗型 1.4L IMT尊贵型 底盘转向 1.3MT基本型 1.3MT标准型 1.3MT时尚型 1.3MT超值型 1.3AT超值型
驱动方式 前轮驱动 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 - - - - - 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱
前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架
后悬挂类型 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 后悬挂类型 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 后悬挂类型 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 扭力梁式非独立悬架 后悬挂类型 后悬挂类型 多连杆非独立悬架 多连杆非独立悬架 多连杆非独立悬架 多连杆非独立悬架 多连杆非独立悬架
助力类型 电子液压助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 电动助力 助力类型 - - - - - 助力类型 机械液压助力 机械液压助力 机械液压助力 机械液压助力 机械液压助力
车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 - - - - - 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式
车轮制动 奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 车轮制动 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 车轮制动 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 车轮制动 1.4L手动豪华型 1.4L 手动尊贵型 1.4L IMT豪华型 1.4L 手动天窗型 1.4L IMT尊贵型 车轮制动 1.3MT基本型 1.3MT标准型 1.3MT时尚型 1.3MT超值型 1.3AT超值型
前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 - - - - - 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式
后制动类型 通风盘式 鼓式 鼓式 鼓式 鼓式 后制动类型 鼓式 鼓式 鼓式 鼓式 鼓式 后制动类型 鼓式 鼓式 鼓式 鼓式 鼓式 后制动类型 - - - - - 后制动类型 鼓式 鼓式 鼓式 鼓式 鼓式
驻车制动器 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 驻车制动器 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 驻车制动器 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 电子驻车制动 驻车制动器 - - - - - 驻车制动器 手刹 手刹 手刹 手刹 手刹
前轮胎规格 175/60 R15 165/60 R14 175/60 R15 175/60 R15 前轮胎规格 175/60 R15 175/60 R15 175/60 R15 165/60 R14 175/60 R15 前轮胎规格 175/60 R15 175/60 R15 175/60 R15 175/60 R15 175/60 R15 前轮胎规格 前轮胎规格 165/60 R14 165/60 R14 165/60 R14 165/60 R14 165/60 R14
后轮胎规格 175/60 R15 165/60 R14 175/60 R15 175/60 R15 后轮胎规格 175/60 R15 175/60 R15 175/60 R15 165/60 R14 175/60 R15 后轮胎规格 175/60 R15 175/60 R15 175/60 R15 175/60 R15 175/60 R15 后轮胎规格 后轮胎规格 165/60 R14 165/60 R14 165/60 R14 165/60 R14 165/60 R14
备胎规格 全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 备胎规格 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 备胎规格 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 备胎规格 - - - - - 备胎规格 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸
安全装备 奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 安全装备 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 安全装备 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 安全装备 1.4L手动豪华型 1.4L 手动尊贵型 1.4L IMT豪华型 1.4L 手动天窗型 1.4L IMT尊贵型 安全装备 1.3MT基本型 1.3MT标准型 1.3MT时尚型 1.3MT超值型 1.3AT超值型
驾驶座安全气囊 - - 驾驶座安全气囊 - 驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊 - - - - - 驾驶座安全气囊 - - -
副驾驶位安全气囊 - - 副驾驶位安全气囊 - 副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊 - - - - - 副驾驶位安全气囊 - - -
前排侧安全气囊 - - - - - 前排侧安全气囊 - - - - - 前排侧安全气囊 - - - - - 前排侧安全气囊 - - - - - 前排侧安全气囊 - - - - -
后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - -
前排头部气囊(气帘) - - - - - 前排头部气囊(气帘) - - - - - 前排头部气囊(气帘) - - - - - 前排头部气囊(气帘) - - - - - 前排头部气囊(气帘) - - - - -
后排头部气囊(气帘) - - - - - 后排头部气囊(气帘) - - - - - 后排头部气囊(气帘) - - - - - 后排头部气囊(气帘) - - - - - 后排头部气囊(气帘) - - - - -
膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - -
胎压监测装置 - - - - - 胎压监测装置 - - - - - 胎压监测装置 - - - - - 胎压监测装置 - - - - - 胎压监测装置 - - - - -
零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - -
安全带未系提示 - 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 - - - - - 安全带未系提示 - - - - -
ISO FIX儿童座椅接口 - ISO FIX儿童座椅接口 ISO FIX儿童座椅接口 ISO FIX儿童座椅接口 - - - - - ISO FIX儿童座椅接口 - - - - -
LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - -
发动机电子防盗 - - - - - 发动机电子防盗 - - - - - 发动机电子防盗 - - - - - 发动机电子防盗 - - - - - 发动机电子防盗 - - - - -
车内中控锁 - 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 - - - - - 车内中控锁
遥控钥匙 - 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 - - - - - 遥控钥匙
无钥匙启动系统 - - - - - 无钥匙启动系统 - - - - - 无钥匙启动系统 - - - - - 无钥匙启动系统 - - - - - 无钥匙启动系统 - - - - -
控制配置 奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 控制配置 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 控制配置 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 控制配置 1.4L手动豪华型 1.4L 手动尊贵型 1.4L IMT豪华型 1.4L 手动天窗型 1.4L IMT尊贵型 控制配置 1.3MT基本型 1.3MT标准型 1.3MT时尚型 1.3MT超值型 1.3AT超值型
ABS防抱死 - - ABS防抱死 - ABS防抱死 ABS防抱死 - - - - - ABS防抱死 - -
制动力分配(EBD/CBC等) - - 制动力分配(EBD/CBC等) - 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) - - - - - 制动力分配(EBD/CBC等) - -
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) - - 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) - 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) - - - - - 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) - - - - -
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) - - - - - 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) - - - - - 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) - - - - - 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) - - - - - 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) - - - - -
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - - - - - 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - - - - - 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - - - - - 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - - - - - 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - - - - -
自动驻车/上坡辅助 - - - - - 自动驻车/上坡辅助 - - - - - 自动驻车/上坡辅助 - - - - - 自动驻车/上坡辅助 - - - - - 自动驻车/上坡辅助 - - - - -
陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - -
可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - -
空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - -
可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - -
外部配置 奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 外部配置 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 外部配置 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 外部配置 1.4L手动豪华型 1.4L 手动尊贵型 1.4L IMT豪华型 1.4L 手动天窗型 1.4L IMT尊贵型 外部配置 1.3MT基本型 1.3MT标准型 1.3MT时尚型 1.3MT超值型 1.3AT超值型
大灯高度可调 - 大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调 - - - - - 大灯高度可调 - - - - -
电动天窗 - - - - - 电动天窗 - - - - - 电动天窗 - - - - - 电动天窗 - - - - - 电动天窗 - - - - -
全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - 全景天窗 - - - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - - -
运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - -
铝合金轮毂 - - 铝合金轮毂 - 铝合金轮毂 铝合金轮毂 - - - - - 铝合金轮毂 -
电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - -
内部配置 奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 内部配置 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 内部配置 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 内部配置 1.4L手动豪华型 1.4L 手动尊贵型 1.4L IMT豪华型 1.4L 手动天窗型 1.4L IMT尊贵型 内部配置 1.3MT基本型 1.3MT标准型 1.3MT时尚型 1.3MT超值型 1.3AT超值型
真皮方向盘 - - - - - 真皮方向盘 - - - - - 真皮方向盘 - - - - - 真皮方向盘 - - - - - 真皮方向盘 - - - - -
方向盘上下调节 - - - - - 方向盘上下调节 - - - - - 方向盘上下调节 - - - - - 方向盘上下调节 - - - - - 方向盘上下调节
方向盘前后调节 - - - - - 方向盘前后调节 - - - - - 方向盘前后调节 - - - - - 方向盘前后调节 - - - - - 方向盘前后调节 - - - - -
方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - -
多功能方向盘 - - - 多功能方向盘 - - - 多功能方向盘 - 多功能方向盘 - - - - - 多功能方向盘 - - - - -
方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - -
定速巡航系统 - - - - - 定速巡航系统 - - - - - 定速巡航系统 - - - - - 定速巡航系统 - - - - - 定速巡航系统 - - - - -
泊车辅助 - - - - - 泊车辅助 - - - - - 泊车辅助 - - - - - 泊车辅助 - - - - - 泊车辅助 - - - -
倒车视频影像 - - - 倒车视频影像 - - - 倒车视频影像 - 倒车视频影像 - - - - - 倒车视频影像 - - - - -
行车电脑 - 行车电脑 行车电脑 行车电脑 - - - - - 行车电脑 - -
HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - -
座椅配置 奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 座椅配置 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 座椅配置 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 座椅配置 1.4L手动豪华型 1.4L 手动尊贵型 1.4L IMT豪华型 1.4L 手动天窗型 1.4L IMT尊贵型 座椅配置 1.3MT基本型 1.3MT标准型 1.3MT时尚型 1.3MT超值型 1.3AT超值型
真皮/仿皮座椅 - - - - - 真皮/仿皮座椅 - - - - - 真皮/仿皮座椅 - - - - - 真皮/仿皮座椅 - - - - - 真皮/仿皮座椅 - - - - -
运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - -
座椅高低调节 - - - 座椅高低调节 - - - 座椅高低调节 - 座椅高低调节 - - - - - 座椅高低调节
肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - -
前排座椅电动调节 - - - - - 前排座椅电动调节 - - - - - 前排座椅电动调节 - - - - - 前排座椅电动调节 - - - - - 前排座椅电动调节 - - - - -
第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - -
第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - -
后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - -
电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - -
前排座椅加热 - - - - - 前排座椅加热 - - - - - 前排座椅加热 - - - - - 前排座椅加热 - - - - - 前排座椅加热 - - - - -
后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - -
座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - -
座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - -
后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - -
后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒
第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - -
驾驶座腰部支撑调节 - - - - - 驾驶座腰部支撑调节 - - - - - 驾驶座腰部支撑调节 - - - - - 驾驶座腰部支撑调节 - - - - - 驾驶座腰部支撑调节 - - - - -
前座中央扶手 - - - - 前座中央扶手 - - - - 前座中央扶手 - - - 前座中央扶手 - - - - - 前座中央扶手 - - - - -
后座中央扶手 - - - - - 后座中央扶手 - - - - - 后座中央扶手 - - - - - 后座中央扶手 - - - - - 后座中央扶手 - - - - -
后排杯架 - - - - - 后排杯架 - - - - - 后排杯架 - - - - - 后排杯架 - - - - - 后排杯架
电动后备厢 - - - - - 电动后备厢 - - - - - 电动后备厢 - - - - - 电动后备厢 - - - - - 电动后备厢 - - - - -
多媒体配置 奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 多媒体配置 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 多媒体配置 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 多媒体配置 1.4L手动豪华型 1.4L 手动尊贵型 1.4L IMT豪华型 1.4L 手动天窗型 1.4L IMT尊贵型 多媒体配置 1.3MT基本型 1.3MT标准型 1.3MT时尚型 1.3MT超值型 1.3AT超值型
GPS导航系统 - - - GPS导航系统 - - - GPS导航系统 - GPS导航系统 - - - - - GPS导航系统 - - - - -
定位互动服务 - - - - - 定位互动服务 - - - - - 定位互动服务 - - - - - 定位互动服务 - - - - - 定位互动服务 - - - - -
中控台彩色大屏 - - - - - 中控台彩色大屏 - - - - - 中控台彩色大屏 - - - - - 中控台彩色大屏 - - - - - 中控台彩色大屏 - - - - -
人机交互系统 - - - - - 人机交互系统 - - - - - 人机交互系统 - - - - - 人机交互系统 - - - - - 人机交互系统 - - - - -
内置硬盘 - - - - - 内置硬盘 - - - - - 内置硬盘 - - - - - 内置硬盘 - - - - - 内置硬盘 - - - - -
蓝牙/车载电话 - - - - - 蓝牙/车载电话 - - - - - 蓝牙/车载电话 - - - - - 蓝牙/车载电话 - - - - - 蓝牙/车载电话 - - - - -
车载电视 - - - - - 车载电视 - - - - - 车载电视 - - - - - 车载电视 - - - - - 车载电视 - - - - -
后排液晶屏 - - - - - 后排液晶屏 - - - - - 后排液晶屏 - - - - - 后排液晶屏 - - - - - 后排液晶屏 - - - - -
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) - - - - - 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) - - - - - 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) - - - - - 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) - - - - - 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) - - -
CD - - - - - CD - - - - - CD - - - - - CD - - - - - CD - - - - -
单碟CD - - - - - 单碟CD - - - - - 单碟CD - - - - - 单碟CD - - - - - 单碟CD - -
虚拟多碟CD - - - - - 虚拟多碟CD - - - - - 虚拟多碟CD - - - - - 虚拟多碟CD - - - - - 虚拟多碟CD - - - - -
多碟CD系统 - - - - - 多碟CD系统 - - - - - 多碟CD系统 - - - - - 多碟CD系统 - - - - - 多碟CD系统 - - - - -
多碟DVD系统 - - - - - 多碟DVD系统 - - - - - 多碟DVD系统 - - - - - 多碟DVD系统 - - - - - 多碟DVD系统 - - - - -
DVD - - - - - DVD - - - - - DVD - - - - - DVD - - - - - DVD - - - - -
2-3喇叭扬声器系统 - - - - - 2-3喇叭扬声器系统 - - - - - 2-3喇叭扬声器系统 - - - - - 2-3喇叭扬声器系统 - - - - - 2-3喇叭扬声器系统 - - -
4-5喇叭扬声器系统 - - - - - 4-5喇叭扬声器系统 - - - - - 4-5喇叭扬声器系统 - - - - - 4-5喇叭扬声器系统 - - - - - 4-5喇叭扬声器系统 - -
6-7喇叭扬声器系统 - - - - - 6-7喇叭扬声器系统 - - - - - 6-7喇叭扬声器系统 - - - - - 6-7喇叭扬声器系统 - - - - - 6-7喇叭扬声器系统 - - - - -
≥8喇叭扬声器系统 - - - - - ≥8喇叭扬声器系统 - - - - - ≥8喇叭扬声器系统 - - - - - ≥8喇叭扬声器系统 - - - - - ≥8喇叭扬声器系统 - - - - -
灯光配置 奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 灯光配置 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 灯光配置 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 灯光配置 1.4L手动豪华型 1.4L 手动尊贵型 1.4L IMT豪华型 1.4L 手动天窗型 1.4L IMT尊贵型 灯光配置 1.3MT基本型 1.3MT标准型 1.3MT时尚型 1.3MT超值型 1.3AT超值型
氙气大灯 - - - - - 氙气大灯 - - - - - 氙气大灯 - - - - - 氙气大灯 - - - - - 氙气大灯 - - - - -
日间行车灯 - - - - - 日间行车灯 - - - - - 日间行车灯 - - - - - 日间行车灯 - - - - - 日间行车灯 - - - - -
自动头灯 - - - - - 自动头灯 - - - - - 自动头灯 - - - - - 自动头灯 - - - - - 自动头灯 - - - - -
转向头灯转向头灯(辅助灯) - - - - - 转向头灯转向头灯(辅助灯) - - - - - 转向头灯转向头灯(辅助灯) - - - - - 转向头灯转向头灯(辅助灯) - - - - - 转向头灯转向头灯(辅助灯) - - - - -
前雾灯 - - - 前雾灯 - - - 前雾灯 - 前雾灯 - - - - - 前雾灯 -
大灯清洗装置 - - - - - 大灯清洗装置 - - - - - 大灯清洗装置 - - - - - 大灯清洗装置 - - - - - 大灯清洗装置 - - - - -
车内氛围灯 - - - - - 车内氛围灯 - - - - - 车内氛围灯 - - - - - 车内氛围灯 - - - - - 车内氛围灯 - - - - -
玻璃/后视镜 奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 玻璃/后视镜 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 玻璃/后视镜 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 玻璃/后视镜 1.4L手动豪华型 1.4L 手动尊贵型 1.4L IMT豪华型 1.4L 手动天窗型 1.4L IMT尊贵型 玻璃/后视镜 1.3MT基本型 1.3MT标准型 1.3MT时尚型 1.3MT超值型 1.3AT超值型
前电动车窗 - - - - - 前电动车窗 - - - - - 前电动车窗 - - - - - 前电动车窗 - - - - - 前电动车窗 -
后电动车窗 - - - - - 后电动车窗 - - - - - 后电动车窗 - - - - - 后电动车窗 - - - - - 后电动车窗 - -
车窗防夹手功能 - - - - - 车窗防夹手功能 - - - - - 车窗防夹手功能 - - - - - 车窗防夹手功能 - - - - - 车窗防夹手功能 - - - - -
防紫外线/隔热玻璃 - - - - - 防紫外线/隔热玻璃 - - - - - 防紫外线/隔热玻璃 - - - - - 防紫外线/隔热玻璃 - - - - - 防紫外线/隔热玻璃
后视镜电动调节 - - 后视镜电动调节 - 后视镜电动调节 后视镜电动调节 - - - - - 后视镜电动调节 - - -
后视镜加热 - - - 后视镜加热 - - - 后视镜加热 - 后视镜加热 - - - - - 后视镜加热 - - - - -
后视镜自动防眩目 - - - - - 后视镜自动防眩目 - - - - - 后视镜自动防眩目 - - - - - 后视镜自动防眩目 - - - - - 后视镜自动防眩目 - - - - -
后视镜电动折叠 - - - - - 后视镜电动折叠 - - - - - 后视镜电动折叠 - - - - - 后视镜电动折叠 - - - - - 后视镜电动折叠 - - - - -
后视镜记忆 - - - - - 后视镜记忆 - - - - - 后视镜记忆 - - - - - 后视镜记忆 - - - - - 后视镜记忆 - - - - -
后风挡遮阳帘 - - - - - 后风挡遮阳帘 - - - - - 后风挡遮阳帘 - - - - - 后风挡遮阳帘 - - - - - 后风挡遮阳帘 - - - - -
后排侧遮阳帘 - - - - - 后排侧遮阳帘 - - - - - 后排侧遮阳帘 - - - - - 后排侧遮阳帘 - - - - - 后排侧遮阳帘 - - - - -
遮阳板化妆镜 - - 遮阳板化妆镜 - 遮阳板化妆镜 遮阳板化妆镜 - - - - - 遮阳板化妆镜
后雨刷器 - - - 后雨刷器 - - - 后雨刷器 - 后雨刷器 - - - - - 后雨刷器 -
雨刷传感器 - - - - - 雨刷传感器 - - - - - 雨刷传感器 - - - - - 雨刷传感器 - - - - - 雨刷传感器 - - - - -
空调/冰箱 奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 空调/冰箱 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 空调/冰箱 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 空调/冰箱 1.4L手动豪华型 1.4L 手动尊贵型 1.4L IMT豪华型 1.4L 手动天窗型 1.4L IMT尊贵型 空调/冰箱 1.3MT基本型 1.3MT标准型 1.3MT时尚型 1.3MT超值型 1.3AT超值型
手动空调 - - - - - 手动空调 - - - - - 手动空调 - - - - - 手动空调 - - - - - 手动空调
自动空调 - - - - - 自动空调 - - - - - 自动空调 - - - - - 自动空调 - - - - - 自动空调 - - - - -
后排独立空调 - - - - - 后排独立空调 - - - - - 后排独立空调 - - - - - 后排独立空调 - - - - - 后排独立空调 - - - - -
后排出风口 - - - - - 后排出风口 - - - - - 后排出风口 - - - - - 后排出风口 - - - - - 后排出风口 - - - - -
温度分区控制 - - - - - 温度分区控制 - - - - - 温度分区控制 - - - - - 温度分区控制 - - - - - 温度分区控制 - - - - -
空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 - - - - -
车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - -
高科技配置 奔奔 2017款 纯电动 180公里标准型 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV 高科技配置 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV 奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V 高科技配置 奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V 奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V 高科技配置 1.4L手动豪华型 1.4L 手动尊贵型 1.4L IMT豪华型 1.4L 手动天窗型 1.4L IMT尊贵型 高科技配置 1.3MT基本型 1.3MT标准型 1.3MT时尚型 1.3MT超值型 1.3AT超值型
自动泊车入位 - - - - - 自动泊车入位 - - - - - 自动泊车入位 - - - - - 自动泊车入位 - - - - - 自动泊车入位 - - - - -
并线辅助 - - - - - 并线辅助 - - - - - 并线辅助 - - - - - 并线辅助 - - - - - 并线辅助 - - - - -
主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 - - - - -
主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - -
夜视系统 - - - - - 夜视系统 - - - - - 夜视系统 - - - - - 夜视系统 - - - - - 夜视系统 - - - - -
中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - -
自适应巡航 - - - - - 自适应巡航 - - - - - 自适应巡航 - - - - - 自适应巡航 - - - - - 自适应巡航 - - - - -
全景摄像头 - - - - - 全景摄像头 - - - - - 全景摄像头 - - - - - 全景摄像头 - - - - - 全景摄像头 - - - - -