auto.xmfish.com

厦门第一汽车互动社区

首页>车型大全>东风日产>天籁>参数配置

东风日产 - 天籁参数配置列表

可选车型

参数配置

更多车款

基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数 基本参数
天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 2014款 2.0L XL Upper科技版 2014款 2.5L XL Upper科技版 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2.0L XE时尚版 2.0L XL舒适版 2.0L XL-NAVI智领版 2.5L XL领先版 2.5L XL-NAVI 豪华版 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 2.0L XL 智享版 2.5L XL 智享版 2.5L XL-NAVI 云安全版 2.5L XV 云安全版 2.5L XV VIP 云安全版 2.0L XE 标准版 2.0L XL 舒适版 2.0L XL-NAVI 智尚版 2.5L XL 领先版 2.5L XL-NAVI 智领版 公爵 2.5L XV 尊雅版 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2.0L XL荣耀版 2.5L XL荣耀版
车款全名 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 车款全名 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 车款全名 日产/东风日产/天籁/2014款 2.0L XL Upper科技版 日产/东风日产/天籁/2014款 2.5L XL Upper科技版 日产/东风日产/天籁/2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 日产/东风日产/天籁/2014款 公爵 2.5L XV尊享版 日产/东风日产/天籁/2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 车款全名 日产/东风日产/天籁/2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 日产/东风日产/天籁/2.0L XE时尚版 日产/东风日产/天籁/2.0L XL舒适版 日产/东风日产/天籁/2.0L XL-NAVI智领版 车款全名 日产/东风日产/天籁/2.5L XL领先版 日产/东风日产/天籁/2.5L XL-NAVI 豪华版 日产/东风日产/天籁/2.5L XL-NAVI Tech智享版 日产/东风日产/天籁/2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 车款全名 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 日产/东风日产/天籁/2.0L XL 智享版 车款全名 日产/东风日产/天籁/2.5L XL 智享版 日产/东风日产/天籁/2.5L XL-NAVI 云安全版 日产/东风日产/天籁/2.5L XV 云安全版 日产/东风日产/天籁/2.5L XV VIP 云安全版 日产/东风日产/天籁/2.0L XE 标准版 车款全名 日产/东风日产/天籁/2.0L XL 舒适版 日产/东风日产/天籁/2.0L XL-NAVI 智尚版 日产/东风日产/天籁/2.5L XL 领先版 日产/东风日产/天籁/2.5L XL-NAVI 智领版 日产/东风日产/天籁/公爵 2.5L XV 尊雅版 车款全名 日产/东风日产/天籁/公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 日产/东风日产/天籁/公爵 3.5L XV VIP 尊领版 日产/东风日产/天籁/2.0L XL荣耀版 日产/东风日产/天籁/2.5L XL荣耀版
指导价(万元) 22.68 24.88 19.08 19.54 18.28 指导价(万元) 21.38 23.18 29.98 26.28 28.58 指导价(万元) 19.14 20.98 23.18 25.18 26.28 指导价(万元) 28.58 25.18 17.78 18.58 19.68 指导价(万元) 20.58 21.68 22.28 24.48 20.58 指导价(万元) 17.78 21.68 19.68 18.58 21.98 指导价(万元) 24.48 23.68 25.98 28.38 19.08 指导价(万元) 19.98 22.58 22.48 24.98 26.48 指导价(万元) 29.68 37.18 21.98 24.48
商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 17.48 18.28 19.38 商家报价(万元) 20.18 21.28 21.88 24.08 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 商家报价(万元) 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价
最高车速(Km/h) 210 210 190 190 190 最高车速(Km/h) 210 207 207 207 207 最高车速(Km/h) 210 210 210 210 210 最高车速(Km/h) 210 207 190 190 190 最高车速(Km/h) 210 210 210 210 210 最高车速(Km/h) 190 210 190 190 最高车速(Km/h) 最高车速(Km/h) 最高车速(Km/h)
官方0-100加速(s) 9.7 9.7 11.9 11.9 11.9 官方0-100加速(s) 9.7 10.1 10.1 10.1 10.1 官方0-100加速(s) 官方0-100加速(s) 10.1 11.9 11.9 11.9 官方0-100加速(s) 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 官方0-100加速(s) 11.9 9.7 11.9 11.9 11.8 官方0-100加速(s) 9.8 9.8 9.8 9.8 11.8 官方0-100加速(s) 11.8 11.8 9.8 9.8 9.8 官方0-100加速(s) 9.8 8 11.8 9.8
实测0-100加速(s) 0 0 0 0 0 实测0-100加速(s) 0 0 0 0 0 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s) 0 实测0-100加速(s) 8.89 0 实测0-100加速(s) 0 0 0 0 实测0-100加速(s) 实测0-100加速(s) 11.55 实测0-100加速(s)
实测100-0制动(m) 0 0 0 0 0 实测100-0制动(m) 0 0 0 0 0 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m) 0 实测100-0制动(m) 41.38 0 实测100-0制动(m) 0 0 0 0 实测100-0制动(m) 实测100-0制动(m) 43.99 实测100-0制动(m)
实测油耗 0 0 0 0 0 实测油耗 0 0 0 0 0 实测油耗 实测油耗 0 实测油耗 0 实测油耗 0 0 0 0 实测油耗 实测油耗 7.35 实测油耗
工信部测定油耗 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 工信部测定油耗 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5 工信部测定油耗 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 工信部测定油耗 7.3 7.5 7.3 7.3 7.3 工信部测定油耗 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 工信部测定油耗 7.3 7.3 7.3 7.3 8.9 工信部测定油耗 9.5 9.5 9.5 9.5 8.9 工信部测定油耗 8.9 8.9 9.5 9.5 9.5 工信部测定油耗 9.5 10.2 8.9 9.5
整车质保 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 整车质保 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 整车质保 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 整车质保 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 整车质保 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 整车质保 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 两年或6万公里 整车质保 两年或6万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 三年或10万公里 两年或6万公里 整车质保 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 整车质保 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里 两年或6万公里
上市时间 上市时间 上市时间 上市时间 上市时间 上市时间 上市时间 2010年 上市时间 2010年 2010年 2010年 2010年 2010年 上市时间 2010年 2010年 2011年 2011年
车辆颜色 车辆颜色 车辆颜色 珠光白,爵士蓝,钨钢灰,月光银,碧玉黑,琥珀金 珠光白,爵士蓝,钨钢灰,月光银,碧玉黑,琥珀金 珠光白,爵士蓝,钨钢灰,月光银,碧玉黑,琥珀金 珠光白,爵士蓝,钨钢灰,月光银,碧玉黑,琥珀金 珠光白,爵士蓝,钨钢灰,月光银,碧玉黑,琥珀金 车辆颜色 珠光白,爵士蓝,钨钢灰,月光银,碧玉黑,琥珀金 碧玉黑,琥珀金,爵士蓝,钨钢灰,月光银,珠光白 珠光白,碧玉黑,琥珀金,爵士蓝,钨钢灰,月光银 碧玉黑,琥珀金,爵士蓝,钨钢灰,月光银,珠光白 车辆颜色 钨钢灰,月光银,珠光白,碧玉黑,琥珀金,爵士蓝 碧玉黑,琥珀金,爵士蓝,钨钢灰,月光银,珠光白 碧玉黑,爵士蓝,月光银,琥珀金,钨钢灰,珠光白 珠光白,爵士蓝,钨钢灰,月光银,碧玉黑,琥珀金 车辆颜色 车辆颜色 天际蓝,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白 车辆颜色 天际蓝,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白 天际蓝,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白 天际蓝,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白 天际蓝,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白 钨钢灰,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白 车辆颜色 钨钢灰,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白 钨钢灰,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白 天际蓝,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白 天际蓝,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白
车身 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 车身 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 车身 2014款 2.0L XL Upper科技版 2014款 2.5L XL Upper科技版 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 车身 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2.0L XE时尚版 2.0L XL舒适版 2.0L XL-NAVI智领版 车身 2.5L XL领先版 2.5L XL-NAVI 豪华版 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 车身 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 2.0L XL 智享版 车身 2.5L XL 智享版 2.5L XL-NAVI 云安全版 2.5L XV 云安全版 2.5L XV VIP 云安全版 2.0L XE 标准版 车身 2.0L XL 舒适版 2.0L XL-NAVI 智尚版 2.5L XL 领先版 2.5L XL-NAVI 智领版 公爵 2.5L XV 尊雅版 车身 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2.0L XL荣耀版 2.5L XL荣耀版
长度(mm) 4868 4868 4892 4868 4892 长度(mm) 4868 5003 5003 5003 5003 长度(mm) 4868 4868 4868 4868 4868 长度(mm) 4868 5003 4868 4868 4868 长度(mm) 4868 4868 4868 4868 4868 长度(mm) 4868 4868 4868 4868 4850 长度(mm) 4850 4850 4930 4930 4850 长度(mm) 4850 4850 4850 4850 4930 长度(mm) 4930 4930 4850 4850
宽度(mm) 1830 1830 1830 1830 1830 宽度(mm) 1830 1830 1830 1830 1830 宽度(mm) 1830 1830 1830 1830 1830 宽度(mm) 1830 1830 1830 1830 1830 宽度(mm) 1830 1830 1830 1830 1830 宽度(mm) 1830 1830 1830 1830 1795 宽度(mm) 1795 1795 1795 1795 1795 宽度(mm) 1795 1795 1795 1795 1795 宽度(mm) 1795 1795 1795 1795
轴距(mm) 2775 2775 2775 2775 2775 轴距(mm) 2775 2900 2900 2900 2900 轴距(mm) 2775 2775 2775 2775 2775 轴距(mm) 2775 2900 2775 2775 2775 轴距(mm) 2775 2775 2775 2775 2775 轴距(mm) 2775 2775 2775 2775 2775 轴距(mm) 2775 2775 2775 2775 2775 轴距(mm) 2775 2775 2775 2775 2775 轴距(mm) 2775 2775 2775 2775
前轮距(mm) 1585 1585 1585 1585 1585 前轮距(mm) 1585 1585 1585 1585 1585 前轮距(mm) 1585 1585 1585 1585 1585 前轮距(mm) 1585 1585 1585 1585 1585 前轮距(mm) 1585 1585 1585 1585 1585 前轮距(mm) 1585 1585 1585 1585 1560 前轮距(mm) 1560 1560 1550 1550 1560 前轮距(mm) 1560 1560 1560 1560 1550 前轮距(mm) 1550 1550 1560 1560
后轮距(mm) 1585 1585 1585 1585 1585 后轮距(mm) 1585 1585 1585 1585 1585 后轮距(mm) 1585 1585 1585 1585 1585 后轮距(mm) 1585 1585 1585 1585 1585 后轮距(mm) 1585 1585 1585 1585 1585 后轮距(mm) 1585 1585 1585 1585 1560 后轮距(mm) 1560 1560 1550 1550 1560 后轮距(mm) 1560 1560 1560 1560 1550 后轮距(mm) 1550 1550 1560 1560
最小离地间隙(mm) 0 0 0 0 0 最小离地间隙(mm) 0 0 0 0 0 最小离地间隙(mm) 最小离地间隙(mm) 0 最小离地间隙(mm) 0 最小离地间隙(mm) 0 0 0 0 135 最小离地间隙(mm) 135 135 135 135 135 最小离地间隙(mm) 135 135 135 135 135 最小离地间隙(mm) 135 135 135 135
整备质量(Kg) 1469 1481 1465 1458 1459 整备质量(Kg) 1469 1564 1581 1564 1564 整备质量(Kg) 1481 1481 1481 1481 1481 整备质量(Kg) 1481 1564 1452 1458 1458 整备质量(Kg) 1469 1469 1469 1481 1469 整备质量(Kg) 1452 1469 1458 1458 整备质量(Kg) 1444 整备质量(Kg) 1457 1457 1533 1533 1581 整备质量(Kg) 1581 1624 1457 1533
车身结构 车身结构 车身结构 三厢 三厢 三厢 三厢 三厢 车身结构 三厢 - - - 车身结构 - - - - 车身结构 - 车身结构 - - - - - 车身结构 - - - - - 车身结构 - - - -
车门数 4 4 4 4 4 车门数 4 4 4 4 4 车门数 4 4 4 4 4 车门数 4 4 4 4 4 车门数 4 4 4 4 4 车门数 4 4 4 4 4 车门数 4 4 4 4 4 车门数 4 4 4 4 4 车门数 4 4 4 4
座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5 5 座位数(个) 5 5 5 5
油箱容积(L) 70 70 70 70 70 油箱容积(L) 70 70 70 70 70 油箱容积(L) 70 70 70 70 70 油箱容积(L) 70 70 70 70 70 油箱容积(L) 70 70 70 70 70 油箱容积(L) 70 70 70 70 70 油箱容积(L) 70 70 70 70 70 油箱容积(L) 70 70 70 70 70 油箱容积(L) 70 70 70 70
行李厢容积(L) 516 508 516 516 516 行李厢容积(L) 516 500 492 500 492 行李厢容积(L) 508 508 508 508 508 行李厢容积(L) 508 500 516 516 516 行李厢容积(L) 516 516 516 508 516 行李厢容积(L) 516 516 516 516 506 行李厢容积(L) 506 506 506 506 506 行李厢容积(L) 506 506 506 506 506 行李厢容积(L) 506 506 506 506
发动机 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 发动机 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 发动机 2014款 2.0L XL Upper科技版 2014款 2.5L XL Upper科技版 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 发动机 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2.0L XE时尚版 2.0L XL舒适版 2.0L XL-NAVI智领版 发动机 2.5L XL领先版 2.5L XL-NAVI 豪华版 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 发动机 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 2.0L XL 智享版 发动机 2.5L XL 智享版 2.5L XL-NAVI 云安全版 2.5L XV 云安全版 2.5L XV VIP 云安全版 2.0L XE 标准版 发动机 2.0L XL 舒适版 2.0L XL-NAVI 智尚版 2.5L XL 领先版 2.5L XL-NAVI 智领版 公爵 2.5L XV 尊雅版 发动机 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2.0L XL荣耀版 2.5L XL荣耀版
发动机型号 QR25DE QR25DE MR20DE MR20DE MR20DE 发动机型号 QR25DE QR25DE QR25DE QR25DE QR25DE 发动机型号 2.5L 186马力 L4 QR25DE 2.5L 186马力 L4 QR25DE 2.5L 186马力 L4 QR25DE 2.5L 186马力 L4 QR25DE 2.5L 186马力 L4 QR25DE 发动机型号 2.5L 186马力 L4 QR25DE QR25DE 2.0L 141马力 L4 MR20DE 2.0L 141马力 L4 MR20DE 2.0L 141马力 L4 MR20DE 发动机型号 2.5L 186马力 L4 QR25DE 2.5L 186马力 L4 QR25DE 2.5L 186马力 L4 QR25DE 2.5L 186马力 L4 QR25DE QR25DE 发动机型号 MR20DE QR25DE MR20DE MR20DE 2.0L 136马力 L4 MR20DE 发动机型号 2.5L 185马力 V6 VQ25DE 2.5L 185马力 V6 VQ25DE 2.5L 185马力 V6 VQ25DE 2.5L 185马力 V6 VQ25DE 2.0L 136马力 L4MR20DE 发动机型号 2.0L 136马力 L4MR20DE 2.0L 136马力 L4MR20DE 2.5L 185马力 V6VQ25DE 2.5L 185马力 V6VQ25DE 2.5L 185马力 V6VQ25DE 发动机型号 2.5L 185马力 V6VQ25DE 3.5L 252马力 V6VQ35DE 2.0L 136马力 L4MR20DE 2.5L 185马力 V6VQ25DE
排量 2.5L 2.5L 2.0L 2.0L 2.0L 排量 2.5L 2.5L 2.5L 2.5L 2.5L 排量 2.5L 2.5L 2.5L 2.5L 2.5L 排量 2.5L 2.5L 2.0L 2.0L 2.0L 排量 2.5L 2.5L 2.5L 2.5L 2.5L 排量 2.0L 2.5L 2.0L 2.0L 2.0L 排量 2.5L 2.5L 2.5L 2.5L 2.0L 排量 2.0L 2.0L 2.5L 2.5L 2.5L 排量 2.5L 3.5L 2.0L 2.5L
进气型式 - - - - - 进气型式 - - - - - 进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 进气型式 自然吸气 - 自然吸气 自然吸气 自然吸气 进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 - 进气型式 - - - - 自然吸气 进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 进气型式 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气
发动机排列 发动机排列 发动机排列 L型 L型 L型 L型 L型 发动机排列 L型 L型 L型 L型 发动机排列 L型 L型 L型 L型 发动机排列 - 发动机排列 - - - - - 发动机排列 - - - - - 发动机排列 - - - -
气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 4 4 4 4 4 气缸数(个) 6 6 6 6 4 气缸数(个) 4 4 6 6 6 气缸数(个) 6 6 4 6
每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4 4 每缸气门数 4 4 4 4
压缩比 10 10 10 10 10 压缩比 10 10 10 10 10 压缩比 10 10 10 10 10 压缩比 10 10 10 10 10 压缩比 10 10 10 10 10 压缩比 10 10 10 10 10 压缩比 9.8 9.8 9.8 9.8 10 压缩比 10 10 9.8 9.8 9.8 压缩比 9.8 10.3 10 9.8
配气机构 - - - - - 配气机构 - - - - - 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC - DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC - 配气机构 - - - - DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC 配气机构 DOHC DOHC DOHC DOHC
缸径 0 0 0 0 0 缸径 0 0 0 0 0 缸径 缸径 0 缸径 0 缸径 0 0 0 0 缸径 缸径 缸径
冲程 0 0 0 0 0 冲程 0 0 0 0 0 冲程 冲程 0 冲程 0 冲程 0 0 0 0 冲程 冲程 冲程
最大马力(Ps) 186 186 141 141 141 最大马力(Ps) 186 186 186 186 186 最大马力(Ps) 186 186 186 186 186 最大马力(Ps) 186 186 141 141 141 最大马力(Ps) 186 186 186 186 186 最大马力(Ps) 141 186 141 141 136 最大马力(Ps) 185 185 185 185 136 最大马力(Ps) 136 136 185 185 185 最大马力(Ps) 185 252 136 185
最大功率(kW) 137 137 104 104 104 最大功率(kW) 137 137 137 137 137 最大功率(kW) 137 137 137 137 137 最大功率(kW) 137 137 104 104 104 最大功率(kW) 137 137 137 137 137 最大功率(kW) 104 137 104 104 100 最大功率(kW) 136 136 136 136 100 最大功率(kW) 100 100 136 136 136 最大功率(kW) 136 185 100 136
最大功率转速(rpm) 6000 6000 5600 5600 5600 最大功率转速(rpm) 6000 6000 6000 6000 6000 最大功率转速(rpm) 6000 6000 6000 6000 6000 最大功率转速(rpm) 6000 6000 5600 5600 5600 最大功率转速(rpm) 6000 6000 6000 6000 6000 最大功率转速(rpm) 5600 6000 5600 5600 5600 最大功率转速(rpm) 6000 6000 6000 6000 5600 最大功率转速(rpm) 5600 5600 6000 6000 6000 最大功率转速(rpm) 6000 6000 5600 6000
最大扭矩(N·m) 234 234 190 190 190 最大扭矩(N·m) 234 234 234 234 234 最大扭矩(N·m) 234 234 234 234 234 最大扭矩(N·m) 234 234 190 190 190 最大扭矩(N·m) 234 234 234 234 234 最大扭矩(N·m) 190 234 190 190 190 最大扭矩(N·m) 232 232 232 232 190 最大扭矩(N·m) 190 190 232 232 232 最大扭矩(N·m) 232 326 190 232
发动机特有技术 C0VTC连续可变气门正时 C0VTC连续可变气门正时 C0VTC连续可变气门正时 C0VTC连续可变气门正时 C0VTC连续可变气门正时 发动机特有技术 C0VTC连续可变气门正时 C0VTC连续可变气门正时 C0VTC连续可变气门正时 C0VTC连续可变气门正时 C0VTC连续可变气门正时 发动机特有技术 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 发动机特有技术 C-VTC连续可变气门正时 C0VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 发动机特有技术 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 C0VTC连续可变气门正时 发动机特有技术 C0VTC连续可变气门正时 C0VTC连续可变气门正时 C0VTC连续可变气门正时 C0VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 发动机特有技术 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 发动机特有技术 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 发动机特有技术 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时 C-VTC连续可变气门正时
燃料类型 燃料类型 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料类型 汽油 汽油 汽油 汽油
燃油标号 燃油标号 燃油标号 93号 93号 93号 93号 93号 燃油标号 93号 93号 93号 93号 燃油标号 93号 93号 93号 93号 燃油标号 93号 燃油标号 93号 - - - 93号 燃油标号 93号 93号 93号 93号 93号 燃油标号 93号 97号 93号 93号
供油方式 供油方式 供油方式 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 多点电喷 供油方式 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 供油方式 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷
缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料 缸盖材料
缸体材料 缸体材料 缸体材料 铸铝 铸铝 铸铝 铸铝 铸铝 缸体材料 铸铝 铸铝 铸铝 铸铝 缸体材料 铸铝 铸铝 铸铝 铸铝 缸体材料 - 缸体材料 - - - - - 缸体材料 - - - - - 缸体材料 - - - -
环保标准 环保标准 环保标准 国III 国III 国III 国III 国III 环保标准 国III 环保标准 环保标准 欧IV+OBD 环保标准 欧IV+OBD 欧IV+OBD 欧IV+OBD 欧IV+OBD 欧IV+OBD 环保标准 欧IV+OBD 欧IV+OBD 欧IV+OBD 欧IV+OBD 欧IV+OBD 环保标准 欧IV+OBD 欧IV+OBD 欧IV+OBD 欧IV+OBD
变速箱 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 变速箱 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 变速箱 2014款 2.0L XL Upper科技版 2014款 2.5L XL Upper科技版 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 变速箱 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2.0L XE时尚版 2.0L XL舒适版 2.0L XL-NAVI智领版 变速箱 2.5L XL领先版 2.5L XL-NAVI 豪华版 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 变速箱 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 2.0L XL 智享版 变速箱 2.5L XL 智享版 2.5L XL-NAVI 云安全版 2.5L XV 云安全版 2.5L XV VIP 云安全版 2.0L XE 标准版 变速箱 2.0L XL 舒适版 2.0L XL-NAVI 智尚版 2.5L XL 领先版 2.5L XL-NAVI 智领版 公爵 2.5L XV 尊雅版 变速箱 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2.0L XL荣耀版 2.5L XL荣耀版
挡位个数 7 7 无级变速 无级变速 无级变速 挡位个数 7 7 7 7 7 挡位个数 7 7 7 7 7 挡位个数 7 7 无级变速 无级变速 无级变速 挡位个数 7 7 7 7 7 挡位个数 无级变速 7 无级变速 无级变速 无级变速 挡位个数 6 6 6 6 无级变速 挡位个数 无级变速 无级变速 6 6 6 挡位个数 6 6 无级变速 6
变速箱 变速箱 变速箱 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 变速箱 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 变速箱 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 变速箱 无级变速箱(CVT) 变速箱 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 变速箱 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 变速箱 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT) 无级变速箱(CVT)
底盘转向 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 底盘转向 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 底盘转向 2014款 2.0L XL Upper科技版 2014款 2.5L XL Upper科技版 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 底盘转向 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2.0L XE时尚版 2.0L XL舒适版 2.0L XL-NAVI智领版 底盘转向 2.5L XL领先版 2.5L XL-NAVI 豪华版 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 底盘转向 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 2.0L XL 智享版 底盘转向 2.5L XL 智享版 2.5L XL-NAVI 云安全版 2.5L XV 云安全版 2.5L XV VIP 云安全版 2.0L XE 标准版 底盘转向 2.0L XL 舒适版 2.0L XL-NAVI 智尚版 2.5L XL 领先版 2.5L XL-NAVI 智领版 公爵 2.5L XV 尊雅版 底盘转向 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2.0L XL荣耀版 2.5L XL荣耀版
驱动方式 驱动方式 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱 驱动方式 前置前驱 前置前驱 前置前驱 前置前驱
前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊式独立悬架
后悬挂类型 梯形控制臂独立后悬挂 梯形控制臂独立后悬挂 梯形控制臂独立后悬挂 梯形控制臂独立后悬挂 梯形控制臂独立后悬挂 后悬挂类型 梯形控制臂独立后悬挂 梯形控制臂独立后悬挂 梯形控制臂独立后悬挂 梯形控制臂独立后悬挂 梯形控制臂独立后悬挂 后悬挂类型 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 后悬挂类型 多连杆独立悬架 梯形控制臂独立后悬挂 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 后悬挂类型 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 梯形控制臂独立后悬挂 后悬挂类型 梯形控制臂独立后悬挂 梯形控制臂独立后悬挂 梯形控制臂独立后悬挂 梯形控制臂独立后悬挂 多连杆独立悬架 后悬挂类型 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 后悬挂类型 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 后悬挂类型 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架 多连杆独立悬架
助力类型 助力类型 助力类型 电子液压助力 电子液压助力 电子液压助力 电子液压助力 电子液压助力 助力类型 电子液压助力 电子液压助力 电子液压助力 电子液压助力 助力类型 电子液压助力 电子液压助力 电子液压助力 电子液压助力 助力类型 电子液压助力 助力类型 电子液压助力 电子液压助力 电子液压助力 电子液压助力 电子液压助力 助力类型 电子液压助力 电子液压助力 电子液压助力 电子液压助力 电子液压助力 助力类型 电子液压助力 电子液压助力 电子液压助力 电子液压助力
车体结构 车体结构 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式 承载式 车体结构 承载式 承载式 承载式 承载式
车轮制动 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 车轮制动 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 车轮制动 2014款 2.0L XL Upper科技版 2014款 2.5L XL Upper科技版 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 车轮制动 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2.0L XE时尚版 2.0L XL舒适版 2.0L XL-NAVI智领版 车轮制动 2.5L XL领先版 2.5L XL-NAVI 豪华版 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 车轮制动 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 2.0L XL 智享版 车轮制动 2.5L XL 智享版 2.5L XL-NAVI 云安全版 2.5L XV 云安全版 2.5L XV VIP 云安全版 2.0L XE 标准版 车轮制动 2.0L XL 舒适版 2.0L XL-NAVI 智尚版 2.5L XL 领先版 2.5L XL-NAVI 智领版 公爵 2.5L XV 尊雅版 车轮制动 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2.0L XL荣耀版 2.5L XL荣耀版
前制动类型 前制动类型 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式 前制动类型 通风盘式 通风盘式 通风盘式 通风盘式
后制动类型 后制动类型 后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查 待查 后制动类型 待查 待查 待查 待查
驻车制动器 驻车制动器 驻车制动器 脚刹 脚刹 脚刹 脚刹 脚刹 驻车制动器 脚刹 脚刹 脚刹 脚刹 驻车制动器 脚刹 脚刹 脚刹 脚刹 驻车制动器 脚刹 驻车制动器 脚刹 脚刹 脚刹 脚刹 脚刹 驻车制动器 脚刹 脚刹 脚刹 脚刹 脚刹 驻车制动器 脚刹 脚刹 脚刹 脚刹
前轮胎规格 215/60 R16 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 前轮胎规格 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 前轮胎规格 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 前轮胎规格 215/55 R17 215/55 R17 215/60 R16 215/60 R16 215/60 R16 前轮胎规格 215/60 R16 215/60 R16 215/60 R16 215/55 R17 215/60 R16 前轮胎规格 215/60 R16 215/60 R16 215/60 R16 215/60 R16 205/65 R16 前轮胎规格 205/65 R16 205/65 R16 215/55 R17 215/55 R17 205/65 R16 前轮胎规格 205/65 R16 205/65 R16 205/65 R16 205/65 R16 215/55 R17 前轮胎规格 215/55 R17 215/55 R17 205/65 R16 205/65 R16
后轮胎规格 215/60 R16 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 后轮胎规格 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 后轮胎规格 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 后轮胎规格 215/55 R17 215/55 R17 215/60 R16 215/60 R16 215/60 R16 后轮胎规格 215/60 R16 215/60 R16 215/60 R16 215/55 R17 215/60 R16 后轮胎规格 215/60 R16 215/60 R16 215/60 R16 215/60 R16 205/65 R16 后轮胎规格 205/65 R16 205/65 R16 215/55 R17 215/55 R17 205/65 R16 后轮胎规格 205/65 R16 205/65 R16 205/65 R16 205/65 R16 215/55 R17 后轮胎规格 215/55 R17 215/55 R17 205/65 R16 205/65 R16
备胎规格 备胎规格 备胎规格 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 非全尺寸 备胎规格 非全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 备胎规格 全尺寸 全尺寸 全尺寸 非全尺寸 备胎规格 全尺寸 备胎规格 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 备胎规格 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸 备胎规格 全尺寸 全尺寸 全尺寸 全尺寸
安全装备 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 安全装备 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 安全装备 2014款 2.0L XL Upper科技版 2014款 2.5L XL Upper科技版 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 安全装备 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2.0L XE时尚版 2.0L XL舒适版 2.0L XL-NAVI智领版 安全装备 2.5L XL领先版 2.5L XL-NAVI 豪华版 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 安全装备 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 2.0L XL 智享版 安全装备 2.5L XL 智享版 2.5L XL-NAVI 云安全版 2.5L XV 云安全版 2.5L XV VIP 云安全版 2.0L XE 标准版 安全装备 2.0L XL 舒适版 2.0L XL-NAVI 智尚版 2.5L XL 领先版 2.5L XL-NAVI 智领版 公爵 2.5L XV 尊雅版 安全装备 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2.0L XL荣耀版 2.5L XL荣耀版
驾驶座安全气囊 - - - - - 驾驶座安全气囊 - - - - - 驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊 - 驾驶座安全气囊 - 驾驶座安全气囊 - - - - 驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊 驾驶座安全气囊
副驾驶位安全气囊 - - - - - 副驾驶位安全气囊 - - - - - 副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊 - 副驾驶位安全气囊 - 副驾驶位安全气囊 - - - - 副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊 副驾驶位安全气囊
前排侧安全气囊 - - - - - 前排侧安全气囊 - - - - - 前排侧安全气囊 前排侧安全气囊 - 前排侧安全气囊 - 前排侧安全气囊 - - - - - 前排侧安全气囊 - 前排侧安全气囊 - - 前排侧安全气囊 -
后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - - - 后排侧安全气囊 - - - -
前排头部气囊(气帘) 未知 未知 未知 未知 未知 前排头部气囊(气帘) 未知 未知 未知 未知 未知 前排头部气囊(气帘) 前排头部气囊(气帘) 未知 前排头部气囊(气帘) 未知 前排头部气囊(气帘) 未知 未知 未知 未知 - 前排头部气囊(气帘) - 前排头部气囊(气帘) - - 前排头部气囊(气帘) -
后排头部气囊(气帘) 未知 未知 未知 未知 未知 后排头部气囊(气帘) 未知 未知 未知 未知 未知 后排头部气囊(气帘) 后排头部气囊(气帘) 未知 后排头部气囊(气帘) 未知 后排头部气囊(气帘) 未知 未知 未知 未知 - 后排头部气囊(气帘) - 后排头部气囊(气帘) - - 后排头部气囊(气帘) -
膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - - - 膝部气囊 - - - -
胎压监测装置 - - - - 胎压监测装置 - 胎压监测装置 胎压监测装置 - - - 胎压监测装置 - - - - 胎压监测装置 - - - - - 胎压监测装置 - - - - - 胎压监测装置 - - - - - 胎压监测装置 - - - -
零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - - - 零胎压继续行驶 - - - -
安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示 安全带未系提示
ISO FIX儿童座椅接口 ISO FIX儿童座椅接口 ISO FIX儿童座椅接口 ISO FIX儿童座椅接口 ISO FIX儿童座椅接口 ISO FIX儿童座椅接口 ISO FIX儿童座椅接口 - - - - ISO FIX儿童座椅接口 - - - - - ISO FIX儿童座椅接口 - - - -
LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - - - LATCH儿童座椅接口 LATCH儿童座椅接口 - LATCH儿童座椅接口 - LATCH儿童座椅接口 - - - - LATCH儿童座椅接口 - - - LATCH儿童座椅接口 LATCH儿童座椅接口
发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗 发动机电子防盗
车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁 车内中控锁
遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙 遥控钥匙
无钥匙启动系统 无钥匙启动系统 无钥匙启动系统 无钥匙启动系统 无钥匙启动系统 无钥匙启动系统 无钥匙启动系统 无钥匙启动系统 无钥匙启动系统
控制配置 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 控制配置 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 控制配置 2014款 2.0L XL Upper科技版 2014款 2.5L XL Upper科技版 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 控制配置 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2.0L XE时尚版 2.0L XL舒适版 2.0L XL-NAVI智领版 控制配置 2.5L XL领先版 2.5L XL-NAVI 豪华版 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 控制配置 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 2.0L XL 智享版 控制配置 2.5L XL 智享版 2.5L XL-NAVI 云安全版 2.5L XV 云安全版 2.5L XV VIP 云安全版 2.0L XE 标准版 控制配置 2.0L XL 舒适版 2.0L XL-NAVI 智尚版 2.5L XL 领先版 2.5L XL-NAVI 智领版 公爵 2.5L XV 尊雅版 控制配置 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2.0L XL荣耀版 2.5L XL荣耀版
ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死 ABS防抱死
制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等) 制动力分配(EBD/CBC等)
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等)
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) - 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) - 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) - - 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) -
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) - - 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) -
自动驻车/上坡辅助 - - - - - 自动驻车/上坡辅助 - - - - - 自动驻车/上坡辅助 自动驻车/上坡辅助 - 自动驻车/上坡辅助 - 自动驻车/上坡辅助 - - - - - 自动驻车/上坡辅助 - - - - - 自动驻车/上坡辅助 - - - - - 自动驻车/上坡辅助 - - - -
陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - - - 陡坡缓降 - - - -
可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - - - 可变悬挂 - - - -
空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - - - 空气悬挂 - - - -
可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - - - 可变转向比 - - - -
外部配置 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 外部配置 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 外部配置 2014款 2.0L XL Upper科技版 2014款 2.5L XL Upper科技版 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 外部配置 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2.0L XE时尚版 2.0L XL舒适版 2.0L XL-NAVI智领版 外部配置 2.5L XL领先版 2.5L XL-NAVI 豪华版 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 外部配置 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 2.0L XL 智享版 外部配置 2.5L XL 智享版 2.5L XL-NAVI 云安全版 2.5L XV 云安全版 2.5L XV VIP 云安全版 2.0L XE 标准版 外部配置 2.0L XL 舒适版 2.0L XL-NAVI 智尚版 2.5L XL 领先版 2.5L XL-NAVI 智领版 公爵 2.5L XV 尊雅版 外部配置 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2.0L XL荣耀版 2.5L XL荣耀版
大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调 大灯高度可调 - - - 大灯高度可调 大灯高度可调 - 大灯高度可调 - 大灯高度可调 - - 大灯高度可调 -
电动天窗 电动天窗 电动天窗 电动天窗 电动天窗 电动天窗 电动天窗 - 电动天窗 电动天窗
全景天窗 - - - - - 全景天窗 - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - - - 全景天窗 - - - 全景天窗 - - - - 全景天窗 - -
运动外观套件 - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - - - 运动外观套件 - - - -
铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂 铝合金轮毂
电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - - - 电动吸合门 - - - -
内部配置 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 内部配置 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 内部配置 2014款 2.0L XL Upper科技版 2014款 2.5L XL Upper科技版 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 内部配置 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2.0L XE时尚版 2.0L XL舒适版 2.0L XL-NAVI智领版 内部配置 2.5L XL领先版 2.5L XL-NAVI 豪华版 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 内部配置 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 2.0L XL 智享版 内部配置 2.5L XL 智享版 2.5L XL-NAVI 云安全版 2.5L XV 云安全版 2.5L XV VIP 云安全版 2.0L XE 标准版 内部配置 2.0L XL 舒适版 2.0L XL-NAVI 智尚版 2.5L XL 领先版 2.5L XL-NAVI 智领版 公爵 2.5L XV 尊雅版 内部配置 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2.0L XL荣耀版 2.5L XL荣耀版
真皮方向盘 真皮方向盘 真皮方向盘 真皮方向盘 真皮方向盘 真皮方向盘 真皮方向盘 - 真皮方向盘 真皮方向盘
方向盘上下调节 未知 未知 未知 未知 未知 方向盘上下调节 未知 未知 未知 未知 未知 方向盘上下调节 方向盘上下调节 未知 方向盘上下调节 未知 方向盘上下调节 未知 未知 未知 未知 方向盘上下调节 方向盘上下调节 方向盘上下调节
方向盘前后调节 未知 未知 未知 未知 未知 方向盘前后调节 未知 未知 未知 未知 未知 方向盘前后调节 方向盘前后调节 未知 方向盘前后调节 未知 方向盘前后调节 未知 未知 未知 未知 - 方向盘前后调节 - - - - - 方向盘前后调节 - - - - - 方向盘前后调节 - - - -
方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - - - 方向盘电动调节 - - - -
多功能方向盘 多功能方向盘 多功能方向盘 多功能方向盘 多功能方向盘 多功能方向盘 多功能方向盘 多功能方向盘 多功能方向盘
方向盘换档 - - - 方向盘换档 方向盘换档 方向盘换档 - - - 方向盘换档 方向盘换档 - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - - - 方向盘换档 - - - -
定速巡航系统 - - - 定速巡航系统 定速巡航系统 定速巡航系统 - - - 定速巡航系统 定速巡航系统 - - - - 定速巡航系统 - 定速巡航系统 - - 定速巡航系统 -
泊车辅助 - 泊车辅助 泊车辅助 - - - - - 泊车辅助 - - - - 泊车辅助 - - - - 泊车辅助 - 泊车辅助 - 泊车辅助 泊车辅助
倒车视频影像 - 倒车视频影像 倒车视频影像 倒车视频影像 - 倒车视频影像 倒车视频影像 - 倒车视频影像 - 倒车视频影像 - - 倒车视频影像
行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑 行车电脑
HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - - - HUD抬头数字显示 - - - -
座椅配置 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 座椅配置 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 座椅配置 2014款 2.0L XL Upper科技版 2014款 2.5L XL Upper科技版 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 座椅配置 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2.0L XE时尚版 2.0L XL舒适版 2.0L XL-NAVI智领版 座椅配置 2.5L XL领先版 2.5L XL-NAVI 豪华版 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 座椅配置 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 2.0L XL 智享版 座椅配置 2.5L XL 智享版 2.5L XL-NAVI 云安全版 2.5L XV 云安全版 2.5L XV VIP 云安全版 2.0L XE 标准版 座椅配置 2.0L XL 舒适版 2.0L XL-NAVI 智尚版 2.5L XL 领先版 2.5L XL-NAVI 智领版 公爵 2.5L XV 尊雅版 座椅配置 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2.0L XL荣耀版 2.5L XL荣耀版
真皮/仿皮座椅 未知 未知 未知 未知 未知 真皮/仿皮座椅 未知 未知 未知 未知 未知 真皮/仿皮座椅 真皮/仿皮座椅 未知 - 真皮/仿皮座椅 未知 真皮/仿皮座椅 未知 未知 未知 未知 真皮/仿皮座椅 - 真皮/仿皮座椅 真皮/仿皮座椅
运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - - - 运动座椅 - - - -
座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节 座椅高低调节
肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - - - 肩部支撑调节 - - - -
前排座椅电动调节 未知 未知 未知 未知 - 前排座椅电动调节 未知 未知 未知 未知 未知 前排座椅电动调节 前排座椅电动调节 未知 - 前排座椅电动调节 未知 前排座椅电动调节 - 未知 未知 未知 前排座椅电动调节 - 前排座椅电动调节 前排座椅电动调节
第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - - - 第二排靠背角度调节 - - - -
第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - - - 第二排座椅移动 - - - -
后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - - - 后排座椅电动调节 - - - -
电动座椅记忆 - - - - 电动座椅记忆 - - 电动座椅记忆 电动座椅记忆 - - - 电动座椅记忆 - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - - - - 电动座椅记忆 - - - - - 电动座椅记忆 - -
前排座椅加热 未知 未知 - 未知 - 前排座椅加热 未知 未知 未知 未知 未知 前排座椅加热 前排座椅加热 未知 - - - 前排座椅加热 - - - - 前排座椅加热 - - - - - 前排座椅加热 - - - - 前排座椅加热 - - - - - 前排座椅加热 - -
后排座椅加热 未知 未知 - 未知 - 后排座椅加热 未知 未知 未知 未知 未知 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - 未知 - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - - - - 后排座椅加热 - - - - - 后排座椅加热 - -
座椅通风 - 未知 - - - 座椅通风 - - 未知 未知 未知 座椅通风 座椅通风 未知 - - - 座椅通风 - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - - - - 座椅通风 - - - - - 座椅通风 - -
座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - - - 座椅按摩功能 - - - -
后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - - - 后排座椅整体放倒 - - - -
后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - - - 后排座椅比例放倒 - - - -
第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - - - 第三排座椅 - - - -
驾驶座腰部支撑调节 - 驾驶座腰部支撑调节 驾驶座腰部支撑调节 驾驶座腰部支撑调节 - 驾驶座腰部支撑调节 驾驶座腰部支撑调节 - - 驾驶座腰部支撑调节 - 驾驶座腰部支撑调节 - - 驾驶座腰部支撑调节 -
前座中央扶手 - - - - - 前座中央扶手 - - - - - 前座中央扶手 前座中央扶手 - 前座中央扶手 - 前座中央扶手 - - - - 前座中央扶手 前座中央扶手 前座中央扶手
后座中央扶手 - - - - - 后座中央扶手 - - - - - 后座中央扶手 后座中央扶手 - 后座中央扶手 - 后座中央扶手 - - - - 后座中央扶手 后座中央扶手 后座中央扶手
后排杯架 后排杯架 后排杯架 后排杯架 后排杯架 后排杯架 后排杯架 后排杯架 后排杯架
电动后备厢 - - - - - 电动后备厢 - - - - - 电动后备厢 - - - - - 电动后备厢 - - - - - 电动后备厢 - - - - - 电动后备厢 - - - - - 电动后备厢 - - - - - 电动后备厢 - - - - - 电动后备厢 - - - -
多媒体配置 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 多媒体配置 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 多媒体配置 2014款 2.0L XL Upper科技版 2014款 2.5L XL Upper科技版 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 多媒体配置 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2.0L XE时尚版 2.0L XL舒适版 2.0L XL-NAVI智领版 多媒体配置 2.5L XL领先版 2.5L XL-NAVI 豪华版 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 多媒体配置 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 2.0L XL 智享版 多媒体配置 2.5L XL 智享版 2.5L XL-NAVI 云安全版 2.5L XV 云安全版 2.5L XV VIP 云安全版 2.0L XE 标准版 多媒体配置 2.0L XL 舒适版 2.0L XL-NAVI 智尚版 2.5L XL 领先版 2.5L XL-NAVI 智领版 公爵 2.5L XV 尊雅版 多媒体配置 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2.0L XL荣耀版 2.5L XL荣耀版
GPS导航系统 - - - GPS导航系统 - - GPS导航系统 GPS导航系统 - - - GPS导航系统 - - GPS导航系统 - - GPS导航系统 - - GPS导航系统 - - - GPS导航系统
定位互动服务 - - - 定位互动服务 - - 定位互动服务 定位互动服务 - - - 定位互动服务 - - 定位互动服务 - - - 定位互动服务 - - 定位互动服务 - - - - - 定位互动服务 - - - -
中控台彩色大屏 - 中控台彩色大屏 中控台彩色大屏 中控台彩色大屏 - 中控台彩色大屏 中控台彩色大屏 - 中控台彩色大屏 - 中控台彩色大屏 中控台彩色大屏
人机交互系统 - - - - - 人机交互系统 - - - - - 人机交互系统 - - - - - 人机交互系统 - - - - - 人机交互系统 - - - - - 人机交互系统 - - - - - 人机交互系统 - - - - 人机交互系统 - - - 人机交互系统 - -
内置硬盘 - - - - - 内置硬盘 - - - - - 内置硬盘 - - - - - 内置硬盘 - - - - - 内置硬盘 - - - - - 内置硬盘 - - - - 内置硬盘 - 内置硬盘 - - 内置硬盘
蓝牙/车载电话 - 蓝牙/车载电话 蓝牙/车载电话 蓝牙/车载电话 - 蓝牙/车载电话 蓝牙/车载电话 - 蓝牙/车载电话 - - 蓝牙/车载电话 - - - 蓝牙/车载电话
车载电视 - - - - - 车载电视 - - - - - 车载电视 - - - - - 车载电视 - - - - - 车载电视 - - - - - 车载电视 - - - - - 车载电视 - - - - - 车载电视 - - - - - 车载电视 - - - -
后排液晶屏 - - - - - 后排液晶屏 - - - 后排液晶屏 - - - - - 后排液晶屏 - - - - - 后排液晶屏 - - - - - 后排液晶屏 - - - - - 后排液晶屏 - - - - - 后排液晶屏 - - - - - 后排液晶屏 - - - -
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) 未知 未知 未知 未知 未知 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) 未知 未知 未知 未知 未知 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) 未知 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) 未知 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) 未知 未知 未知 未知 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) 外接音源接口(AUX/USB/iPod等)
CD 未知 未知 未知 未知 未知 CD 未知 未知 未知 未知 未知 CD - - - - - CD - 未知 - - - CD - - - - 未知 CD 未知 未知 未知 未知 CD CD CD
单碟CD 未知 未知 未知 未知 未知 单碟CD 未知 未知 未知 未知 未知 单碟CD - - - - - 单碟CD - 未知 - 单碟CD - - - 未知 单碟CD 未知 未知 未知 未知 - 单碟CD - - - - - 单碟CD - - - - - 单碟CD - - - -
虚拟多碟CD 未知 未知 未知 未知 未知 虚拟多碟CD 未知 未知 未知 未知 未知 虚拟多碟CD - - - - - 虚拟多碟CD - 未知 - - - 虚拟多碟CD - - - - 未知 虚拟多碟CD 未知 未知 未知 未知 - 虚拟多碟CD - - - - - 虚拟多碟CD - - - - - 虚拟多碟CD - - - -
多碟CD系统 未知 未知 未知 未知 未知 多碟CD系统 未知 未知 未知 未知 未知 多碟CD系统 - - - - - 多碟CD系统 - 未知 - - - 多碟CD系统 - - - - 未知 多碟CD系统 未知 未知 未知 未知 - 多碟CD系统 - - - - 多碟CD系统 - - - 多碟CD系统 - - - -
多碟DVD系统 未知 未知 未知 未知 未知 多碟DVD系统 未知 未知 未知 未知 未知 多碟DVD系统 - - - - - 多碟DVD系统 - 未知 - - - 多碟DVD系统 - - - - 未知 多碟DVD系统 未知 未知 未知 未知 - 多碟DVD系统 - - - - - 多碟DVD系统 - - - - 多碟DVD系统 - -
DVD - - - - - DVD - - - - - DVD DVD - - - DVD - - DVD - - - - DVD - DVD - - - DVD - -
2-3喇叭扬声器系统 未知 未知 未知 未知 未知 2-3喇叭扬声器系统 未知 未知 未知 未知 未知 2-3喇叭扬声器系统 - - - - - 2-3喇叭扬声器系统 - 未知 - - - 2-3喇叭扬声器系统 - - - - 未知 2-3喇叭扬声器系统 未知 未知 未知 未知 - 2-3喇叭扬声器系统 - - - - - 2-3喇叭扬声器系统 - - - - - 2-3喇叭扬声器系统 - - - -
4-5喇叭扬声器系统 未知 未知 未知 未知 未知 4-5喇叭扬声器系统 未知 未知 未知 未知 未知 4-5喇叭扬声器系统 - - - - - 4-5喇叭扬声器系统 - 未知 - - 4-5喇叭扬声器系统 - - - - 未知 4-5喇叭扬声器系统 未知 未知 未知 未知 - 4-5喇叭扬声器系统 - - - - - 4-5喇叭扬声器系统 - - - - - 4-5喇叭扬声器系统 - - - -
6-7喇叭扬声器系统 未知 未知 未知 未知 未知 6-7喇叭扬声器系统 未知 未知 未知 未知 未知 6-7喇叭扬声器系统 - - - - - 6-7喇叭扬声器系统 - 未知 - 6-7喇叭扬声器系统 - 未知 6-7喇叭扬声器系统 未知 未知 未知 未知 6-7喇叭扬声器系统 - - 6-7喇叭扬声器系统 - 6-7喇叭扬声器系统 - -
≥8喇叭扬声器系统 未知 未知 未知 未知 未知 ≥8喇叭扬声器系统 未知 未知 未知 未知 未知 ≥8喇叭扬声器系统 ≥8喇叭扬声器系统 未知 - - - ≥8喇叭扬声器系统 - - - 未知 ≥8喇叭扬声器系统 未知 未知 未知 未知 - ≥8喇叭扬声器系统 - - - ≥8喇叭扬声器系统 - - - - ≥8喇叭扬声器系统 - -
灯光配置 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 灯光配置 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 灯光配置 2014款 2.0L XL Upper科技版 2014款 2.5L XL Upper科技版 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 灯光配置 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2.0L XE时尚版 2.0L XL舒适版 2.0L XL-NAVI智领版 灯光配置 2.5L XL领先版 2.5L XL-NAVI 豪华版 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 灯光配置 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 2.0L XL 智享版 灯光配置 2.5L XL 智享版 2.5L XL-NAVI 云安全版 2.5L XV 云安全版 2.5L XV VIP 云安全版 2.0L XE 标准版 灯光配置 2.0L XL 舒适版 2.0L XL-NAVI 智尚版 2.5L XL 领先版 2.5L XL-NAVI 智领版 公爵 2.5L XV 尊雅版 灯光配置 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2.0L XL荣耀版 2.5L XL荣耀版
氙气大灯 未知 未知 未知 未知 未知 氙气大灯 未知 未知 未知 未知 未知 氙气大灯 氙气大灯 未知 - - - 氙气大灯 未知 氙气大灯 未知 未知 未知 未知 - 氙气大灯 - 氙气大灯 - - 氙气大灯 -
日间行车灯 - - - - - 日间行车灯 - - - - - 日间行车灯 - - - - - 日间行车灯 - - - - - 日间行车灯 - - - - - 日间行车灯 - - - - - 日间行车灯 - - - - - 日间行车灯 - - - - - 日间行车灯 - - - -
自动头灯 - 自动头灯 自动头灯 自动头灯 - 自动头灯 自动头灯 - 自动头灯 自动头灯 自动头灯
转向头灯转向头灯(辅助灯) - - - - - 转向头灯转向头灯(辅助灯) - - - - - 转向头灯转向头灯(辅助灯) - - - - - 转向头灯转向头灯(辅助灯) - - - - - 转向头灯转向头灯(辅助灯) - - - - - 转向头灯转向头灯(辅助灯) - - - - - 转向头灯转向头灯(辅助灯) - - - 转向头灯转向头灯(辅助灯) - - - - 转向头灯转向头灯(辅助灯) - -
前雾灯 前雾灯 前雾灯 前雾灯 前雾灯 前雾灯 前雾灯 前雾灯 前雾灯
大灯清洗装置 - - - 大灯清洗装置 大灯清洗装置 大灯清洗装置 - - - 大灯清洗装置 大灯清洗装置 - - - - 大灯清洗装置 - 大灯清洗装置 - - 大灯清洗装置 -
车内氛围灯 - 车内氛围灯 车内氛围灯 车内氛围灯 - 车内氛围灯 车内氛围灯 - - 车内氛围灯 - - - 车内氛围灯 - - - - 车内氛围灯 - -
玻璃/后视镜 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 玻璃/后视镜 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 玻璃/后视镜 2014款 2.0L XL Upper科技版 2014款 2.5L XL Upper科技版 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 玻璃/后视镜 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2.0L XE时尚版 2.0L XL舒适版 2.0L XL-NAVI智领版 玻璃/后视镜 2.5L XL领先版 2.5L XL-NAVI 豪华版 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 玻璃/后视镜 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 2.0L XL 智享版 玻璃/后视镜 2.5L XL 智享版 2.5L XL-NAVI 云安全版 2.5L XV 云安全版 2.5L XV VIP 云安全版 2.0L XE 标准版 玻璃/后视镜 2.0L XL 舒适版 2.0L XL-NAVI 智尚版 2.5L XL 领先版 2.5L XL-NAVI 智领版 公爵 2.5L XV 尊雅版 玻璃/后视镜 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2.0L XL荣耀版 2.5L XL荣耀版
前电动车窗 - - - - - 前电动车窗 - - - - - 前电动车窗 前电动车窗 - 前电动车窗 - 前电动车窗 - - - - 前电动车窗 前电动车窗 前电动车窗
后电动车窗 - - - - - 后电动车窗 - - - - - 后电动车窗 后电动车窗 - 后电动车窗 - 后电动车窗 - - - - 后电动车窗 后电动车窗 后电动车窗
车窗防夹手功能 车窗防夹手功能 车窗防夹手功能 车窗防夹手功能 车窗防夹手功能 车窗防夹手功能 车窗防夹手功能 车窗防夹手功能 车窗防夹手功能
防紫外线/隔热玻璃 防紫外线/隔热玻璃 防紫外线/隔热玻璃 - - - - - 防紫外线/隔热玻璃 - 防紫外线/隔热玻璃 防紫外线/隔热玻璃 防紫外线/隔热玻璃 防紫外线/隔热玻璃 防紫外线/隔热玻璃
后视镜电动调节 后视镜电动调节 后视镜电动调节 后视镜电动调节 后视镜电动调节 后视镜电动调节 后视镜电动调节 后视镜电动调节 后视镜电动调节
后视镜加热 后视镜加热 后视镜加热 后视镜加热 后视镜加热 后视镜加热 后视镜加热 后视镜加热 后视镜加热
后视镜自动防眩目 - 未知 - - - 后视镜自动防眩目 - - 未知 未知 未知 后视镜自动防眩目 - - - - - 后视镜自动防眩目 - 未知 - - - 后视镜自动防眩目 - - - - - 后视镜自动防眩目 - - - - - 后视镜自动防眩目 - - - - 后视镜自动防眩目 - - - - - 后视镜自动防眩目 - -
后视镜电动折叠 - 后视镜电动折叠 后视镜电动折叠 后视镜电动折叠 - 后视镜电动折叠 后视镜电动折叠 - 后视镜电动折叠 后视镜电动折叠 后视镜电动折叠
后视镜记忆 - - - - 后视镜记忆 - - 后视镜记忆 后视镜记忆 - - - 后视镜记忆 - - - - 后视镜记忆 - - - - - 后视镜记忆 - - - - - 后视镜记忆 - - - - - 后视镜记忆 - - - -
后风挡遮阳帘 - - - - - 后风挡遮阳帘 - - 后风挡遮阳帘 - - - - - 后风挡遮阳帘 - - - - 后风挡遮阳帘 - - - - - 后风挡遮阳帘 - - - - - 后风挡遮阳帘 - - - - 后风挡遮阳帘 - - - - - 后风挡遮阳帘 - -
后排侧遮阳帘 - - - - - 后排侧遮阳帘 - 后排侧遮阳帘 - - - - - 后排侧遮阳帘 - - - - 后排侧遮阳帘 - - - - - 后排侧遮阳帘 - - - - - 后排侧遮阳帘 - - - - - 后排侧遮阳帘 - - - - - 后排侧遮阳帘 - - - -
遮阳板化妆镜 遮阳板化妆镜 遮阳板化妆镜 遮阳板化妆镜 遮阳板化妆镜 遮阳板化妆镜 遮阳板化妆镜 遮阳板化妆镜 遮阳板化妆镜
后雨刷器 - - - - - 后雨刷器 - - - - - 后雨刷器 - - - - - 后雨刷器 - - - - - 后雨刷器 - - - - - 后雨刷器 - - - - - 后雨刷器 - - - - - 后雨刷器 - - - - - 后雨刷器 - - - -
雨刷传感器 - - - - - 雨刷传感器 - 雨刷传感器 - - - - - 雨刷传感器 - - - - 雨刷传感器 - - - - - 雨刷传感器 - - - - - 雨刷传感器 - - - - - 雨刷传感器 - - - - - 雨刷传感器 - - - -
空调/冰箱 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 空调/冰箱 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 空调/冰箱 2014款 2.0L XL Upper科技版 2014款 2.5L XL Upper科技版 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 空调/冰箱 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2.0L XE时尚版 2.0L XL舒适版 2.0L XL-NAVI智领版 空调/冰箱 2.5L XL领先版 2.5L XL-NAVI 豪华版 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 空调/冰箱 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 2.0L XL 智享版 空调/冰箱 2.5L XL 智享版 2.5L XL-NAVI 云安全版 2.5L XV 云安全版 2.5L XV VIP 云安全版 2.0L XE 标准版 空调/冰箱 2.0L XL 舒适版 2.0L XL-NAVI 智尚版 2.5L XL 领先版 2.5L XL-NAVI 智领版 公爵 2.5L XV 尊雅版 空调/冰箱 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2.0L XL荣耀版 2.5L XL荣耀版
手动空调 未知 未知 未知 未知 未知 手动空调 未知 未知 未知 未知 未知 手动空调 - - - - - 手动空调 - 未知 - - - 手动空调 - - - - 未知 手动空调 未知 未知 未知 未知 - 手动空调 - - - - - 手动空调 - - - - - 手动空调 - - - -
自动空调 未知 未知 未知 未知 未知 自动空调 未知 未知 未知 未知 未知 自动空调 自动空调 未知 自动空调 未知 自动空调 未知 未知 未知 未知 自动空调 自动空调 自动空调
后排独立空调 - - - - - 后排独立空调 - - - 后排独立空调 - - - - - 后排独立空调 - - - - - 后排独立空调 - - - - - 后排独立空调 - - - - - 后排独立空调 - - - - 后排独立空调 - - - - - 后排独立空调 - -
后排出风口 后排出风口 后排出风口 后排出风口 后排出风口 后排出风口 后排出风口 后排出风口 后排出风口
温度分区控制 温度分区控制 温度分区控制 温度分区控制 温度分区控制 温度分区控制 温度分区控制 温度分区控制 温度分区控制
空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 - - - - 空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 - - - - - 空气调节/花粉过滤 - -
车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - - - 车载冰箱 - - - -
高科技配置 天籁 2015款 2.5L XL-NAVI Tech欧冠智享版 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 高科技配置 天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-VIP欧冠尊领版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 高科技配置 2014款 2.0L XL Upper科技版 2014款 2.5L XL Upper科技版 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 高科技配置 2014款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 2.0L XE时尚版 2.0L XL舒适版 2.0L XL-NAVI智领版 高科技配置 2.5L XL领先版 2.5L XL-NAVI 豪华版 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 天籁 2013款 2.5L XL领先版 高科技配置 天籁 2013款 2.0L XE时尚版 天籁 2013款 2.5L XL-NAVI豪华版 天籁 2013款 2.0L XL-NAVI智领版 天籁 2013款 2.0L XL舒适版 2.0L XL 智享版 高科技配置 2.5L XL 智享版 2.5L XL-NAVI 云安全版 2.5L XV 云安全版 2.5L XV VIP 云安全版 2.0L XE 标准版 高科技配置 2.0L XL 舒适版 2.0L XL-NAVI 智尚版 2.5L XL 领先版 2.5L XL-NAVI 智领版 公爵 2.5L XV 尊雅版 高科技配置 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2.0L XL荣耀版 2.5L XL荣耀版
自动泊车入位 - - - - - 自动泊车入位 - - - - - 自动泊车入位 - - - - - 自动泊车入位 - - - - - 自动泊车入位 - - - - - 自动泊车入位 - - - - - 自动泊车入位 - - - - - 自动泊车入位 - - - - - 自动泊车入位 - - - -
并线辅助 - - 并线辅助 - - - 并线辅助 - - - - - 并线辅助 - - - - - 并线辅助 - - - - - 并线辅助 - - - - - 并线辅助 - - - - - 并线辅助 - - - - - 并线辅助 - - - -
主动安全系统 - - 主动安全系统 主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 - - - - - 主动安全系统 - - - -
主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - - - 主动转向系统 - - - -
夜视系统 - - - - - 夜视系统 - - - - - 夜视系统 - - - - - 夜视系统 - - - - - 夜视系统 - - - - - 夜视系统 - - - - - 夜视系统 - - - - - 夜视系统 - - - - - 夜视系统 - - - -
中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - - - 中控液晶屏分屏显示 - - - -
自适应巡航 - - - - - 自适应巡航 - - - - - 自适应巡航 - - - - - 自适应巡航 - - - - - 自适应巡航 - - - - - 自适应巡航 - - - - - 自适应巡航 - - - - - 自适应巡航 - - - - - 自适应巡航 - - - -
全景摄像头 - - - 全景摄像头 - - - - 全景摄像头 全景摄像头 - - - - 全景摄像头 - - - 全景摄像头 - - - - - 全景摄像头 - - - - - 全景摄像头 - - - - - 全景摄像头 - - - -